Θεανώ Μουτσάρα
Λογιστική Επιχειρήσεων

Η Θεανώ Μουτσάρα εντάχθηκε στην επιστημονική ομάδα της ASF το 2022. Στελεχώνει τον Λογιστικό Τομέα της εταιρίας και ασχολείται με βιβλία Β’ και Γ’ Κατηγορίας έχοντας υπό την ευθύνη της μέρος του outsourcing χαρτοφυλακίου. Πρωτύτερα, εργάστηκε ως assistant σε λογιστικές εταιρίες και γραφεία, καθώς και σε εσωτερικό εταιρικό λογιστήριο. Έχει ολοκληρώσει ειδικά σεμινάρια με έμφαση στην οικονομία, το δίκαιο και τις ΤΠΕ. Κάτοχος M.Sc. Φορολογίας, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και πτυχίου στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές με ειδίκευση στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

elGreek