Ιωάννα Κωνσταντινίδου
Λογιστική Επιχειρήσεων

Η Ιωάννα Κωνσταντινίδου βρίσκεται στην ASF από το 2019, αρχικά ως trainee και μετέπειτα ως assistant στον Τομέα Λογιστικής Υποστήριξης, όπου και πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση. Είναι υπεύθυνη για μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου outsourcing πελατών και ασχολείται κατά κύριο λόγο με τήρηση αρχείων Γ’ Κατηγορίας με αναφορά στη Διεύθυνση Λογιστηρίων της εταιρίας. Έχει αποφοιτήσει από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας με πτυχίο στη λογιστική και χρηματοοικονομική.

elGreek