Μισθοδοσία / HR
Payroll Outsourcing

Διαχείριση, υπολογισμός και έκδοση μισθοδοσίας

Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων με αναλυτική κατηγοριοποίηση ποσών (εισφορές, καθαρές αποδοχές, φόροι)

Παραγωγή λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας

Ειδοποίηση τραπεζών για κατάθεση μισθοδοσίας

Προϋπολογισμός και ανάλυση μισθολογικού κόστους ανά κατηγορία (μισθωτοί, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιου), γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους

Προετοιμασία και υποβολή πληροφοριακών καταστάσεων στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ενημέρωση στοιχείων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Προετοιμασία και υποβολή εντύπων καταγγελίας σύμβασης στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Προετοιμασία και υποβολή εντύπων απόδοσης φόρου αποζημίωσης στην αρμόδια ΔΟΥ

Παρακολούθηση τυχόν εφαρμοστέον συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς / Προϋπολογισμός νέων αποδοχών

Προετοιμασία και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ

Κατάρτιση αρχείου μεταβολών προσωπικού, αδειών, ασθενειών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ.

Ασφαλιστικά Ταμεία

Σύνταξη και υποβολή Αναλυτική Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)

Σύνταξη και υποβολή απαραίτητων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων, κύριας και επικουρικής ασφάλισης

Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών εργαζομένων

Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας

Απογραφή και έκδοση αρχείου νεοπροσληφθέντων σε περιπτώσεις αλλαγής έδρας ή ίδρυσης υποκαταστημάτων

Μισθολογικός Διαγνωστικός Έλεγχος

Αξιολόγηση ορθότητας υπολογισμού αποδοχών, κρατήσεων, ΦΜΥ

Έλεγχος έγκαιρης υποβολής των απαραίτητων εγγράφων

Παρακολούθηση σύναψης συμβάσεων σύμφωνων με τη νομοθεσία

Παρακολούθηση συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα από τις αρχές όρια αποδοχών

Παρακολούθηση συμφωνίας καταστάσεων παρακρατούμενων φόρων αποζημίωσης

Διασφάλιση τήρησης διατάξεων περί επιδομάτων, προσαυξήσεων, ωραρίων, υπερωριών

Εργασιακή Συμβουλευτική & HR

Υποστήριξη στην επιλογή και mentoring (καθοδήγηση) στελεχών μισθοδοσίας

Υποστήριξη στη διαδικασία επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς 0,24 σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Υπολογισμός (πρόβλεψης) αποζημίωσης προσωπικού

Reporting και συναντήσεις με τη διοίκηση για την αποδοτικότητα των στελεχών μισθοδοσίας

Θεσσαλονίκη

Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη

23160.11298

Έδεσσα

Τσιμισκή 31 Εδεσσα 58200

23810.22383

elGreek