Εταιρικές διαδικασίες
Ίδρυση Επιχειρήσεων

Κεφαλαιουχικές (ΑΕ. –Ανώνυμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε. – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Ε.Π.Ε. – Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης)

Προσωπικές (Ο.Ε. – Ομόρρυθμη Εταιρία,  Ε.Ε. – Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ατομική Επιχείρηση)

Άλλες περιπτώσεις (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση,  Αστικός Συνεταιρισμός, Αγροτικός Συνεταιρισμός, Ομάδα Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Σωματείο / Σύλλογος, Κ/Ξ – Κοινοπραξία)

Ειδικές Εταιρικές Διαδικασίες

Συγχωνεύσεις

Εξαγορές

Μετατροπές

Απορροφήσεις

Αποσχίσεις

Εκκαθαρίσεις

Πτωχεύσεις

Θεσσαλονίκη

Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη

23160.11298

Έδεσσα

Τσιμισκή 31 Εδεσσα 58200

23810.22383

elGreek