Υπηρεσίες προς δημόσιους φορείς

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε: Δημόσιες Μονάδες Υγείας, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις,  ΔΕΥΑ – Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, ΝΠΔΔ – Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ευρύτερο δημόσιο τομέα

Λογιστικές

Παράλληλη τήρηση γενικής και δημόσιας λογιστικής βάσει των σχετικών Π.Δ. και των ιδιαιτεροτήτων του φορέα

Απογραφή και αποτίμηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

Σχεδιασμός, υλοποίηση και εποπτεία σχεδίου αναλυτικής λογιστικής

Παραμετροποίηση λογισμικού και ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου βάσει του ενδεδειγμένου Π.Δ.

Υποστήριξη στη μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση οικονομικής υπηρεσίας και λογιστηρίου

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων βάσει των σχετικών Π.Δ.

Cash Flow – προγραμματισμός, παρακολούθηση και διαχείριση ταμειακών ροών

Budgeting – κατάρτιση προϋπολογισμού

Παρακολούθηση μητρώου δεσμεύσεων

Reporting – Κατάρτιση στατιστικών δελτίων και αναφορών ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Φοροτεχνικές

Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός

Tax consulting – συμβουλευτική σε θέματα φορολογίας

Προετοιμασία και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ, ΦΕΝΠ, Ε9 κλπ.)

Διαγνωστικός φορολογικός έλεγχος / Tax Due Diligence

Φορολογική συμμόρφωση

Μισθοδοτικές

Πλήρης ανάληψη μισθοδοτικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Υπολογισμός, έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας

Παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού διαχείρισης μισθοδοσίας

Απόδοση ασφαλιστικών κρατήσεων

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα μισθοδοσίας, νομολογίας και νομοθεσίας

Μισθολογικός Διαγνωστικός Έλεγχος / Payroll Due Diligence

Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργασιακών σχέσεων, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

Συμβουλευτικές

Υποστήριξη και προσαρμογή σε τυχόν τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου σε Δημόσιο Λογιστικό και Διπλογραφικό Σύστημα, Προεδρικά Διατάγματα, εργασιακά, διοικητικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα

Υποστήριξη ενδοεπιχειρησιακών λειτουργιών σύμφωνα με μεθόδους σύγχρονου management της δημόσιας διοίκησης

Εκπαίδευση προσωπικού σε ζητήματα διπλογραφικού συστήματος, μισθοδοσίας και Δημοσίου Λογιστικού

Οργάνωση ανθρώπινων πόρων, κατανομή αρμοδιοτήτων και mentoring (καθοδήγηση) οικονομικών στελεχών και διοικητικών υπαλλήλων

Διαχείριση χρηματοδοτικών πόρων και κονδυλίων

Μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας

Διαρκής ενημέρωση και reporting προς τη διοίκηση

Θεσσαλονίκη

Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη

23160.11298

Έδεσσα

Τσιμισκή 31 Εδεσσα 58200

23810.22383

elGreek